joi, 25 februarie 2016

CRITERII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE


 

                             Referitor la:

Conditiile specifice pentru ocuparea posturilor /catedrelor vacante la etapele de transfer pentru restrangere de activitate,pretransfer consimtit intre unitati:

    Avand in vedere Adresa Nr.634/24.02.2015 a I.S.J Calarasi referitoare la conditiile specifice pentru ocuparea posturilor /catedrelor vacante la etapele de transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati va comunicam ca ,in  baza art.29,alin.2 din Metodologia cadru privind miscarea personalului didactic,aprobata prin OMECS nr.5559/2015 au fost avizate de comisia judeteana de mobilitate urmatoarele conditii specifice:

  1.nivelul studiilor sa fie corespunzator postului/catedrei;

  2.cel putin gradul didactic definitiv in invatamant ;

  3. calificativul ,,FOARTE BINE” acordat in ultimii doi ani scolari;

  4. cursuri de formare continua(cel putin 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani) prin C.C.D Calarasi si prin alte institutii abilitate.

 

 

         DIRECTOR,                                                         SECRETAR,

Prof.POPESCU T.ION                                        Prof.DOBRE NICOLETA

 

miercuri, 24 februarie 2016

SARBATORILE DE IARNA

BUCURIA COPIILOR

Activitate extrascolara

Activitate extrascolara
MARELE POET ,,MIHAI EMINESCU"
 

Activitate extrascolara

Dragobetele
Inscrierea in clasa pregatitoare anul scolar 2016-2017

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 2016-2017

Pentru anul de invatamant 2016-2017in Planul de scolarizare al Scolii gimnaziale nr.1 Gurbanesti a fost prevazuta o clasa pregatitoare cu 25 de locuri.

Clasa pregatitoare va functiona in cadrul Scolii gimnaziale nr.1 Gurbanesti.


In ziua de joi, 3 MARTIE, la Scoala Gimnaziala Nr.1 Gurbanesti, jud. Calarasi, se va organiza ,,ZIUA PORTILOR DESCHISE”, prilej cu care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiul dedicat activitatilor clasei pregatitoare si pot purta discutii cu educatoarea, invatatorii si directorul scolii.

Pentru inscrierea in clasa I a copiilor care implinesc varsta de 7 ani pana data de 31 august 2016 ,inclusiv la Scoala Gimnaziala nr.1 Gurbanesti sunt disponibile 7 locuri.